Apie mus

Vizija – modernus centras, įsitvirtinęs tarp lyderiaujančių respublikos mokyklų UKC, gebantis kiekvienam mokiniui padėti rasti atsakymus į jam rūpimus karjeros klausimus.

Tikslas:

Nuosekliai ir kryptingai plėtoti šiuolaikišką, efektyvią profesinio orientavimo paslaugų sistemą gimnazijoje. Sudaryti sąlygas gimnazijos mokiniams įgyti reikalingų karjeros kompetencijų. Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos mokymo įstaigomis, kitais socialiniais partneriais, darbdaviais bendrų interesų sandūros srityje.

Uždaviniai:

  • Padėti UKC klientams planuoti individualią karjerą.
  • Teikti UKC klientams įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas.
  • Organizuoti UKC klientams įvairius karjeros renginius.
  • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais.
  • Organizuoti gimnazijos mokinių profesinį veiklinimą.
  • Vykdyti PO stebėseną gimnazijoje, užtikrinančią teikiamų paslaugų kokybę.
  • Inicijuoti ir dalyvauti projektuose, kurie skatintų, plėstų ir modernizuotų paslaugų mokiniams sistemą karjeros valdymo srityje.
  • Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams, kitiems gimnazijoje dirbantiems specialistams kokybiškai teikti PO paslaugas mokiniams, teikti jiems atitinkamas konsultacijas.
  • Bendradarbiauti su kitais UKC ar analogiškas funkcijas atliekančiais padaliniais mieste ir respublikoje, su Lietuvos ir užsienio mokslo ir darbo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, darbdaviais.