Karjeros planavimas, pasirengimas studijoms

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

http://www.smm.lt/

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema

https://mukis.lt/lt 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

http://www.lamabpo.lt/

Lietuvos karjeros specialistų asociacija

https://lksa.lt/

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje

http://www.euroguidance.lt/

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

https://www.aikos.smm.lt/

Studijų kokybės vertinimo centras

https://www.skvc.lt/

Valstybinis studijų fondas

https://vsf.lrv.lt/lt/

Nacionalinė švietimo agentūra

https://www.nsa.smm.lt/