Paslaugos

PASLAUGOS – mokiniams, tėvams, mokytojams ir specialistams

  • Įvairių formų individualių ir grupinių ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio orientavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) paslaugų teikimas;
  • Mini seminarų, karjeros dienų, interaktyvių užsiėmimų, renginių organizavimas;
  • Įvairių formų informacinių, edukacinių, kultūrinių, socialinių projektų organizavimas;
  • Išvykų į įvairias mokymo įstaigas organizavimas, koordinavimas;
  • Metodinės medžiagos, metodinės pagalbos teikimas (atsižvelgiant į gimnazijos mokytojų poreikius);
  • Įvairių formų metodinių renginių karjeros klausimais organizavimas (atsižvelgiant į gimnazijos mokytojų poreikius);
  • įvairių klasių valandėlių karjeros temomis organizavimas (atsižvelgiant į klasių vadovų pageidavimus);
  • PO stebėsenos gimnazijoje vykdymas.