Uždaviniai

  • Padėti UKC klientams planuoti individualią karjerą.
  • Teikti UKC klientams įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas.
  • Organizuoti UKC klientams įvairius karjeros renginius.
  • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais.
  • Organizuoti gimnazijos mokinių profesinį veiklinimą.
  • Vykdyti PO stebėseną gimnazijoje, užtikrinančią teikiamų paslaugų kokybę.
  • Inicijuoti ir dalyvauti projektuose, kurie skatintų, plėstų ir modernizuotų paslaugų mokiniams sistemą karjeros valdymo srityje.
  • Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams, kitiems gimnazijoje dirbantiems specialistams kokybiškai teikti PO paslaugas mokiniams, teikti jiems atitinkamas konsultacijas.
  • Bendradarbiauti su kitais UKC ar analogiškas funkcijas atliekančiais padaliniais mieste ir respublikoje, su Lietuvos ir užsienio mokslo ir darbo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, darbdaviais.