Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla

Kviečiame į Neakivaizdinę jaunųjų biochemikų mokyklą.

Lietuvos  neformaliojo švietimo agentūra kartu su VU  Gyvybės mokslų centru kviečia 10–11 (II–III gimnazijų) klasių mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.

Tai tikslinė mokykla bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie nori pasirinkti biochemiko ar  panašios srities specialybę, orientuota į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokyklos bazė –VU Gyvybės mokslų centras.

Jauniesiems  biochemikams suteiksime biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, supažindinsime su mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinsime praktinio darbo įgūdžius.

Mokykla dvimetė. Mokomasi pagal programą. Mokymasis susideda iš sesijų. Jų metu dėstomas teorinis kursas, atliekami praktikos darbai (stebėjimai, eksperimentai), organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai. Mokiniai pristato namuose atliktas individualias užduotis, parengtus mokslinius, praktinius darbus, jie aptariami. Pandemijos sąlygomis sesijos vyksta nuotoliniu būdu.

Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos  neformaliojo švietimo agentūros neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos baigimo pažymėjimus.

Mokyklos mokslinė vadovė dr. Jonita Stankevičiūtė, VU  Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.

Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra.

Mokiniai, norintys mokytis mokykloje, iki nurodytos datos turi parengti ir atsiųsti stojamąjį darbą pasirinkta tema.

Būsimieji neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos dalyviai bus pakviesti į įžanginę sesiją (stojamojo darbo tituliniame lape būtina nurodyti tikslius kontaktinius duomenis). Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

Mokykla mokama, kiekvienos sesijos dalyvio mokestis 30 eurų.

Daugiau informacijos apie mokyklą https://www.lmnsc.lt/jaunuju_biochemiku_mokykla/ 

Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, tel. +37061485055, el. p irena.peciuliene@linesa.lt

PRIDEDAMA. NJBM 2024 m. stojamosios užduotys, 1 lapas.